Osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom provodi se na temelju Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji proizlazi iz Programa vozačkog ispita.

Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:

     1. najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije,

     2. ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom te kategorije i

     3. Ako je pismena I ako može samostalno rješavati ispitne testove.

Osobi koja se uključi u osposobljavanje za vozača autoškola obvezno izdaje knjižicu kandidata za vozača

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom oblik.

Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje za vozača ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli.

Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge originalne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja.

Nastava iz svih nastavnih predmeta je obvezna i provodi se u okviru nastavnih sati.

Nastavni sat traje 45 minuta u okviru 60 minuta radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena.

Nastava iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila organizira se u skupini do najviše 20 kandidata, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole.

U tijeku dnevnog radnog vremena s jednom skupinom iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila smiju se održati najviše tri nastavna sata.

Nastava iz upravljanja vozilom izvodi se individualno, a prvih pet sati smije se voziti po jedan nastavni sat. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi kandidat za vozača.

Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača obvezan je podmiriti stvarno nastale troškove postupka ispisa utvrđene ugovorom o osposobljavanju.
NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA

Iz nastavnog predmeta PPSP

Za "B" kategoriju ako ne posjeduje niti jednu drugu kategoriju minimalni fond sati je 30 sati.

Iz nastavnog predmeta UV

Za "B" kategoriju ako ne posjeduje niti jednu drugu kategoriju minimalni fond sati je 35 sati.

Prema važećim zakonima I pravilnicima:

Copyright A.Š. Remetinec 2000.

L

Učlanite se u:

Auto klub Remetinec

i

HAK

  AUTO ŠKOLA REMETINEC

SAVJETI - AUTO ŠKOLA