Kako se polažu ispiti?

Prometni propisi i sigurnosna pravila:

Pružanje prve pomoći ozlijeđenima u prometnoj nesreći:


Vozački ispit čini programski jedinstvenu cjelinu, a sastoji se od ispita iz nastavnih predmeta: Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP), Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP) i Upravljanje vozilom (UV)

Stručna organizacija (HAK) određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita i o tome u pisanom obliku obavještava autoškolu koja je osposobljavala kandidata.

Od prijave do trenutka polaganja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta za kandidata koji idu prvi put na ispit, ne smije proteći dulje od 25 dana. Kandidati koji ponavljaju ispit moraju novi termin ispita dobiti najkasnije 50 dana od dana prijave ispita.

Kandidat koji nije pravodobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja odnosno nije zadovoljio na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade u roku kojeg odredi Stručna organizacija (HAK), a koji ne može biti kraći od 7 dana.

Ispit iz nastavnog predmeta PPSP kandidat polaže pismeno (testom) ili putem računala, obvezno prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta UV. Ispit  traje 45 minuta.

Kandidat koji nije zadovoljio na ispitu ima pravo uvida, odmah nakon ispita, u test i na obrazloženje ocjene koju je utvrdio ovlašteni ispitivač.

Kandidat koji na testu iz nastavnog predmeta PPSP ne zadovolji niti nakon petog pokušaja, upućuje se na ponovno osposobljavanje iz tog predmeta.

Ispit iz nastavnog predmeta PPP polaže se obvezno prije početka ispita iz nastavnog predmeta UV.

Ispitu iz nastavnog predmeta UV može pristupiti kandidat koji je zadovoljio na ispitima iz nastavnih predmeta  PPSP i PPP.

Ispit iz nastavnog predmeta UV polaže se individualno na vježbalištu i u prometu na cesti. Ispit iz nastavnog predmeta UV traje dok ovlašteni ispitivač ne ocijeni da je kandidat osposobljen za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu na cesti.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta UV, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene  tijekom vožnje, koje za vrijeme provedbe ispita uoči i unese u ispitni list.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ispitivača. Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču pismeno, odmah nakon završetka ispita. Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku koja sadrži odluku o prigovoru kandidata neposredno nakon podnošenja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru kandidat ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku 8 dana  Stručnoj organizaciji (HAK).

Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti, izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Upravljanje vozilom:

Copyright A.Š. Remetinec 2000.

L

Učlanite se u:

Auto klub Remetinec

i

HAK

  AUTO ŠKOLA REMETINEC

SAVJETI - ISPITI